Scoutinggroep St. Jeroen Bambi - Hengelo
Scouting gaat uit van een spelvisie waarin de doelen van het spel omschreven zijn en de activiteiten sluiten hierop aan.
De spelvisie van Scouting is samen te vatten in het woord SCOUTS.

Activiteiten - SCOUTS

Samen
Dit element staat voor debetrokkenheid die we als scouts hebben met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die we als scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.

 

Code
Dit element staat voor onze normen en waarden (onze 'spelregels'), onze ceremoniën en het fundament van Scouting.

 

Outdoor
Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin we ons spel spelen, maar ook als opvoedende waarde.

 

Uitdaging
Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.

 

Team
Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.

 

Spel
Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).

Bron: Scouting Livingstone-Miriam